تصاویر زیبای ماهواره ای از ایران

001.jpg

رشته کوه البرز - قله دماوند


002.jpg

شهر تهران واقع در جنوب رشته کوه البرز


003.jpg

شهر رشت و سفیدرود


004.jpg

تهران - زاویه دید : جنوب غرب


005.jpg

کلاردشت (جاده چالوس) - شرق به طرف غرب


006.jpg

جاده چالوس - دید غرب به شرق


007.jpg

زردکوه


008.jpg

زاگرس


  • 009.jpg

رشته جبال زاگرس010.jpg

رشته جبال زاگرس - دید از جنوب


/ 2 نظر / 38 بازدید