گلفشان قارنیاریق

یکی از معروفترین و بزرگترین گلفشان های استان گلستان می باشد که در 12 کیلومتری شمال آق قلا و کیلومتر 7 جاده قلعه جیق قرار گرفته است.علت نام گذاری آن به قارنیارق بدان سبب است که در زبان  ترکمنی قارن به معنی شکم و یارق به معنی پاره است، این گل فشان به شکم پاره و یا جایی که شکم زمین شکافته و پاره گشته معروف است

گل فشان قارنیارق به شکل یک برجستگی حلقوی (مخروط گل فشان) به قطر بیرونی حداکثر700 متر و قطر دهانه حدود 400 متر است که یک فروافتادگی در داخل این حلقه به عمق تقریبی 15-10 متر وجود دارد و دریاچه این گل فشان را تشکیل داده است.

بر پايه بررسي هاي سازمان زمين شناسي، جنس مخروط مرکزي از رس با اينترکالاسيونهاي ژيپس ثانويه است که رس ها سبز خاکستري، مرطوب، چسبنده و شور مزه هستند و کلیه نهشته های مربوط به سازندهای زمین شناسی آپشرون، آقچاگیل و سری قرمز بالایی را در طول چندین هزار سال فعالیت خود به سطح زمین آورد نموده اند.

این گلفشان پس از سپری نمودن دوره خاموشی بر طبق گزارشات واصله از ساکنان محلی منطقه در سال 1397 مجددا فعال شده است و در دهانه اصلی آن فوران گل همراه با عموما گاز متان جریان دارد. همچنين يک شکستگي در امتداد شمال باختر - جنوب خاوردر آن ایجاد شده که با تشکیل دو چشمه با دبي کم و محدود همراه گردیده است.


/ 0 نظر / 59 بازدید