ارتفاعات خالد نبی

خالد نبی واقع در استان گلستان یک منطقه کوهستانی است که در فاصله ۹۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو – نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه  قرار گرفته است. این ناحیه حدود ۷۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و مناظری بدیع از کوهستان های اطراف آن تا دره های بی شمارش که به نام هزار دره نیز معروف است را ایجاد نموده است و بر فراز قله یکی از کوه های آن به نام گوگجه داغ آرامگاه خالد نبی قرار گرفته است.

اهمیت زمین گردشگری ارتفاعات خالد نبی به شرح موارد ذیل است :

از نظر ژئومورفولوژی حدود دو سوم از مناطق مجاور گرگان و گنبد شامل دشت و نواحی کم ارتفاع است که توسط رشته کوه های البرز در جنوب و کپه داغ در شرق احاطه گردیده است. ارتفاعات خالد نبی حدفاصل غربی رشته کوه های کپه داغ می باشد که از شیب تند و ارتفاع ستیغ مانندش در نواحی شرقی و مرکزی کاسته شده و به صورت تپه ماهورهای سر سبز در نواحی غربی تظاهر نموده است و به ناگاه رخنمون های آن در دشت مجاور خود به نام ترکمن صحرا محو می گردد.

این منطقه از نظر زمین شناسی نیز بسیار جالب توجه و شگفت انگیز است زیرا مرز تدریجی دو ایالت زمین شناسی ایران در آنجا مشاهده می گردد بطوریکه شروع رسوبات حوضه خزری در بخش فوقانی تپه ماهورهای نواحی غربی منطقه آق بند با خاتمه رسوبات حوضه کپه داغ غربی در بخش زیرین آن همراه گردیده است و باعث گردیده سازند آهکهای آقچاگیل از حوضه خزری با یک سطح ناپیوستگی بر روی شیل و مارن های سازند آیتامیر و سنگانه از حوضه کپه داغ قرار گیرد.


2012_04_30_12_03_25.jpg


مسیر دسترسی به مجموعه خالد نبی از چهار جهت بشرح ذیل است که بطور یقین مسیر شماره یک برای دسترسی آسانتر و با وسیله نقلیه سواری پیشنهاد می شود :

مسیر شماره یک : شهرستان کلاله – روستاهای تمر قره قوزی – یلی بدراق – اقچی – گچی سو – خالد نبی

مسیر شماره 2 : شهرستان گنبد - روستاهای آق آباد – حاجی قوشان - تمر قره قوزی – یلی بدراق – اقچی – گچی سو – خالد نبی

مسیر شماره 3 : شهرستان گنبد – جاده شمالی به طرف مراوه تپه – روستای داده الوم – جاده فرعی شن ریزی عشایری امین دالق معروف به چوپانچق به طرف سوملی – خالد نبی

مسیر شماره چهار : مراوه تپه – جاده غربی به طرف شهرستان گنبد – روستای کرند – جاده فرعی خاکی – خالد نبی

001.jpg/ 0 نظر / 47 بازدید